Projekt - Art

Idź do spisu treści

Menu główne:

TYTUŁ PROJEKTU
Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu

TERMIN REALIZACJI: 21- 27.05.2013  

OPIS PROJEKTU:

Priorytetowym założeniem projektu jest integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych Polski i Litwy przez działania podkreślające idee proekologicznego podejścia do aspektów życia codziennego. Natomiast celem pośrednim wynikającym z realizacji poprzedniego projektu dofinansowanego przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży jest kontynuacja działań nastawionych na dalsze, wzajemne poznanie kultury, obyczajów oraz języka obydwu nacji, jak również promowanie idei współpracy Polsko-Litewskiej w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują zaangażowane w projekt ośrodki. Beneficjentkami projektu są dziewczęta od 13 do 18 roku życia z Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu oraz dwóch placówek resocjalizacyjnych z Litwy: Kauno vaikų socializacijos centras  i Vilniaus vaikų socializacijos centras. Wszelkie zajęcia prowadzone w wymieszanych narodowościowo grupach ukierunkowane będą na zainspirowanie dziewcząt do odkrywania własnych potencjałów oraz kształtowania kompetencji indywidualnych i społecznych przez wykorzystanie obecnych we współczesnej modzie, designie i sztuce dwóch nurtów- trashion oraz recyclart. Dzięki działaniom DIY (do it yourself)- wykorzystaniu własnych inwencji twórczych opierających się na kreatywnych, niecodziennych zestawieniach oraz wykorzystaniu materiałów "z drugiej ręki" dziewczęta nadadzą zużytym przedmiotom nowy wymiar użytkowy i metaforyczny, tworząc z nich awangardowe dzieła sztuki, przedmioty codziennego użytku oraz części garderoby i biżuterii. Urzeczywistnienie założonych celów będzie możliwe dzięki praktycznym zajęciom z zakresu szeroko pojętego rękodzieła o charakterze integracyjno-międzykulturowym, konkursom oraz zabawom nastawionych na wspólną naukę języka. Projekt stanowi  nowatorskie podejście do procesu resocjalizacji przez włączenie ekologii jako głównej formy pracy wychowawczej z równoczesnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych (położenie placówki w centrum Biebrzańskiego Parku Narodowego). Uwieńczeniem całokształtu działań będzie uroczysta wystawa dla społeczności lokalnej Goniądza, podczas której zostaną zaprezentowane główne przesłania działań projektu, a także wytwory dziewcząt powstałe podczas jego realizacji.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego